Yate

Nejčastější otázkou na seminářích o esencích bývá: „Zabila jsi toho motýla, abys vytvořila esenci?„. Jak se esence z motýla stvořila si můžete přečíst v ukázce z knihy Araretama – cesta empatie.

Již nějakou dobu jsem pozorovala, že se ve mně probouzejí nové formy vědomí a měla jsem pocit, jako bych se nacházela v čerstvém jarním vzduchu, kdy se Země chystá k novému zrodu a obnově životního cyklu.

Vyšla jsem si ven a procházela se podél usedlostí. Narazila jsem přitom na stovky nádherných poletujících motýlů, užívajících si hojnosti, kterou poskytovala zahrada. Na chvíli jsem se zastavila a pozorovala je. Obdivovala jsem se kráse a půvabu jejich vzdušného tance.

Prosila jsem – ve skutečnosti beze slov – o jasnou zprávu, zda opravdu má být z těchto překrásných, symbolických stvoření vytvořena esence. V půli cesty padl můj pohled doprostřed pěšiny, kde odpočíval motýl s nádhernými křídly zvednutými a sepnutými nad tělem. Zastavila jsem se a bez hnutí stála před touto bytostí. Zvedla jsem ruce nad hlavu, napodobujíc motýlovu pozici, a zavřela oči: „Je to znamení, o které jsem žádala?“. Motýl zvolna spustil svá křídla, což se dalo chápat jako výraz souhlasu, a opět zůstal bez hnutí.

Nabrala jsem vodu do křišťálových nádob a položila je doprostřed blízkého eukalyptového háje, kde se také slétali motýli k tanci v paprscích slunce, které probleskovalo mezi stromy. Posadila jsem se, abych mohla vše dobře pozorovat. Brzy jsem byla schopna zahlédnout, jak se po každém přeletu motýla nad křišťálovou mísou objevilo něco, co by se dalo popsat jako viditelné energetické pole, jímž motýlí energie protékala do vody v nádobě. Hlas řekl: „Jdi ke stromům Manacá a sesbírej květy, které spadly z jejich větví. Vyber z nich tři a polož je do nádob.

Esence se jmenuje Yate, což je pojem z jazyka Fulni-O. Označuje larvu živočicha, jenž se nejdříve jako housenka živí hojností země a pak vylučuje ze svého těla sekrety, z nichž spřádá svůj zámotek. S každým vláknem se larva víc a víc přibližuje proměně v motýla. Motýl však musí dokončit celý cyklus a naklást nová vajíčka, aby mohlo dojít k jeho obnově. Ani jedno ze stádií této bytosti nepředstavuje konec nebo začátek; jedná se o věčný symbol hada zakusujícího se do svého vlastního ocasu nebo jinak řečeno: „Jak tomu bylo na počátku, tak je tomu teď a bude i navěky – svět bez konce.

Poznámka: 

Proces tvorby esence je komplexnější a zahrnuje procesy, které nasbíranou energii ve vodě ukotví, zafixují tak, aby tuto informaci nic nepřepsalo. V tomto je Sandra Epstein skutečným Mistrem a způsob, jak toho dosahuje je jejím „výrobním tajemstvím“.