Jsou chvíle, kdy ani nedutám a jen naslouchám. Tiše a s dojetím. Bývají to chvíle, kdy mi Sandra vypráví příběhy nových esencí. Ta letošní je kouzelnicí času. Velmi se těším, až ji budeme moci okusit a zažít na semináři Duše, který nám v květnu Sandra přinese. Esenci Čas jsem se rozhodla darovat každému, kdo na seminář přijde. A do té doby než ji ochutnáme, jsem sepsala její příběh a proložila autentickými fotkami. Užijte si ho.

„Vedla jsem seminář v našem domě v horách. Byl pro pečlivě vybranou skupinu studentek, které se společně učí už 9 let. Navštěvovaly jsme místa, kde vytvářím esence 28 let. Byla mezi námi velmi láskyplná atmosféra.

Jednoho dne jsem při procházce cítila, že se v pralese aktivuje průvodce. Zastavil mě na místě, kde jsme byly obklopeny spoustou lišejníků Moara. Bylo to velké překvapení a nečekané setkání. Rozhodly jsme se tady zůstat a sdílet tento unikátní okamžik se všemi speciálními lišejníky. Všechny nás obklopily čistou bezpodmínečnou láskou.

Sdílela jsem se studentkami příběh o koni a výrobě Kundalini esence v roce 2000 a v okamžiku, kdy jsem vyprávěla o tom působivém koni, který tehdy přišel, aby mi pomohl s hlubokým smutkem a uvědoměním, vstoupili na scénu 2 koně. Černý a hnědý, kterému říkáme Milky. Jako by i oni byli součástí toho příběhu. Bylo to jako film. Nečekaly jsme to a cítily jsme, že se máme všechny posadit a být v klidu, úctě a vnímat posvátnost tohoto okamžiku.

Mladší Milky se zastavil a pohlédl na černého koně, který kráčel směrem k nám. Začal každé z nás svými ústy očišťovat auru. Čistil naše dlaně a některým i oblast zad. Přesně na stejných místech, jako to kdysi “Kundalini kůň” udělal mně. Všechny jsme zůstaly v extázi a absolutním sjednocení s koňmi. Po posledním doladění nás nechali. Jejich mise byla dokončena.

Time story 1   Time story 3.1

Vstaly jsme a kráčely směrem k vodopádům černé jeskyně. Můj rytmus pohybu se zpomalil a všechny mé smysly zůstaly otevřené a vnímavé vůči zvukům a poselstvím. Náhle jsem se zastavila a otočila. Uviděla jsem obrovský starý strom, který se mi začal představovat a žádat, abych k němu přistoupila blíž.

Byla jsem touto bytostí stromu přitahována. Pozorovala jsem ji.

Pozorovala jsem její větve a její celkové uspořádání: jako socha, která byla formována kmenem s mnoha starými a vzájemně se proplétajícími rustikálními kořeny. V centru jsem viděla tvar srdce a prostor, který vypadal jako stará taška uprostřed větví. Strom vyprávěl příběhy. Mohla bych jim naslouchat hodiny. Jen během té chvíle jsem vnímala, jak se přede mnou míjí celá staletí. Bylo to jako bych se dívala na film.

Time6Anna, jedna z mých studentek, která stála za mou, přišla blíž. V okamžiku, kdy se dotkla stromu, jsem uviděla, jak se sjednocuje celá její roztříštěná část duše, která souvisela s její karteziánskou minulostí a ona se mohla znovu spojit se svým Duchem. Její Duše nalezla mír a naplnění.

Celá skupina se u stromu sešla a společně jsme cítily sílu. Element času navrhoval osud a používal prostor ke svému vyjádření. Ve svém nitru jsem už věděla, že budu čekat na vedení k vytvoření esence.

 

Vydaly jsme se zpět ale ještě než Slunce uzavřelo svůj denní cyklus, navštívily jsme rodinu borovic Ararybá. Chránila zde celé prostředí. Když jsme se vracely domů, čekali nás u branky Milky s černým koněm.

Dva měsíce po této události jsem strom znovu navštívila. Bylo to krátce po té, co jsem obdržela dar v podobě nalezení a vytvoření esence celé rodinky houby Jumping Child. Během prvního lednového úplňku 2018 jsme šli s Maurem ke stromu, abych tam připravila novou esenci. Milky tam na nás čekal a my jsme vstoupili do země víl.

Hloubka a ticho mě vedlo přes dva termití domy, které zde působily jako průvodci prostoru. A strom tam byl. Čekal na mou přítomnost. Položila jsem křišťálovou mísu na velmi speciální místo uvnitř stromu a vstoupila jsem do hlubokého procesu uvnitř sebe.

Time7

Cítila jsem esenci jako stabilizátor čaker. Vnímala jsem, jak je spojena s naší vlastní esencí a odstraňuje sociální masky. Viděla jsem, jak to, co už neslouží poslání naší Duše proměňuje a vede k hlubokému vyjádření toho, kdo skutečně jsme. Element času je s tím zcela propojen a strom je bránou k dosažení všech pilířů, které to formují.

San tree1

Tento strom je ztělesněním Kouzelnice Času a učí nás čemu máme věnovat pozornost a nesoustředit se na to, co není podstatné pro evoluci našeho Ducha. Ale pozor. Umí být i nevypočitatelná a dokáže na naši cestu vnést smysl pro humor.“