pohybuji se - cvičím a tančím - osvobozuji se

Každý výraz těla má nějaký význam. Tělem vyjadřujeme nějaký pocit. Na našich seminářích procvičujeme v pohybu různé polarity emočních stavů a uvolňujeme napětí, které se v těle zapouzdřilo. Díky vyjádření pozicí těla a následným pohybem dochází k hlubokému uvolnění. Přijmete, odevzdáte bolest, uvolníte smutek, vyjádříte hněv, prožijete radost.... a to vše na bezpečném místě. Odměnou vám bude vitalita a prožitek štěstí a lásky.

 • Můžete cvičit doma - podle sestavy cviků "Emoční Fitness" - meditace v pohybu
 • můžete tančit a trénovat emoční pružnost na našich seminářích
 • můžete si nechat odblokovat vnitřní zranění na rituálu Coaching Dance u Sandry Epstein

Emoční Fitness
meditace v pohybu

Pro každou esenci ze základního kruhu můžete vyjádřit specifickou pozicí a pohybem. Například: Bromelia 1 nese podstatu "Otevírání se" a tak i pohyb této esence vezme tělo do stavu otevřenosti. Po ní následuje Thini-á, která vyjadřuje "Lehkost" a  při jejím cviku se hluboce uvolníme atd. atd. 

Jedna esence za druhou následuje a cvičíte-li všechny po sobě a celou sadu 4x, budete nádherně uvolnění na těle i mysli a ve svém srdci budete cítit mír. Je důležité provádět cvičení vědomě, tzn. cvičíte-li "otevírání se", tak si plně uvědomujete, jak se otevíráte. 

Jak se to mohu naučit?

 • doma - podle DVD Becoming the Path
 • na našich základních seminářích 

Kruhový tanec
pro emoční pružnost

Při tomto tanci si trénujete vaši pružnost všemi směry. Na úrovni fyzické je to srozumitelné - tančíte i hodinu vkuse tak, že následujete pohyby lektora. Zapotíte se, zadýcháte se, spalujete. To, v čem je tato technika oproti obyčejnému tanci nebo cvičení jiná, je že při tom uvolňujete emoční bloky a současně prožíváte sjednocení se všemi bytostmi.

Učíte se zde respektovat sebe a své tempo - máte-li slabší kondici, prostě tančíte v kruhu vnějším, který je pomalejší. Máte-li lepší kondici, vplujete do kruhu vnitřního, kde je vše intenzivnější. Dokonce můžete v průběhu proplouvat mezi oběma kruhy tak, jak vám to vaše tělo dovoluje.

Při tanci vás to vede k tomu, abyste byli přítomní, pozorní a odevzdaní. Tady a teď, tělo, emoce a mysl v souladu.

Nejbližší příležitost to zažít: květen 2018 - seminář Duše (se Sandrou Epstein)

Coaching Dance

autorkou metody a zatím jediným koučem je Sandra Epstein

Nejbližší příležitost nechat se Sandrou a skupinou odblokovat je na semináři Duše v květnu 2018

Coaching Dance je intenzivní pohybová technika odblokování hlubokých otisků a bloků, které brání naší autenticitě.    

Pracujeme při ní:

 • se zrcadlením (jednotlivec stojí před celou skupinou)
 • jasném ztělesnění bloku (Sandra - kouč přečte vnitřní bolest, vyjádří tělem, pozici vyjádří i skupina)
 • pohybem tohoto bloku dojde k uvolnění (za doprovodu specifické skladby se  celá skupina vedena Sandrou během cca 2-3 minut přibližuje k léčenému, tančí kolem něj)
 • během intenzivního zrcadlení skupiny v pohybu dojde k náhlému uvolnění. Jakmile tento okamžik nastane, nachází se odblokovaný ve stavu "0" tj. stavu absolutního přijetí. V tomto okamžiku Sandra tanec zastaví a obejme léčeného v proudu bezpodmínečné lásky. Toto je nejdůležitější moment celého rituálu - musí se přestat v pravou chvíli a poskytnout léčenému obrovskou dávku bezpodmínečné lásky. Otisk, že to "negativní i to pozitivní" můžeme milovat ve svém srdci.
 • Dochází k hlubokému uvědomění a prožitku sebe-lásky. K tomuto je důležité aktivování endorfinů (tancem) a otisk bezpodmínečné lásky. Mozek je velmi záludný, na otisk máme jen pár vteřin, pak si i přes odblokování, začne tvořit nové vzorce.
 • v rámci skupiny dochází k odblokování podobného vzorce v každém z nás přítomných
 • pohyb blok-uvolnění zůstane léčenému jako osobní cvik, který může pak doma používat k integraci celého procesu