Sandra Epstein - tvůrkyně esencí

SandraRetratoLayered"Narodila jsem se v Brazílii, jižní Americe. Moji rodiče jsou Němci a proto sama sebe vnímám jako směs mezi německým logickým způsobem myšlení a divokostí a svobodou jižní Ameriky. Rozhodnutí studovat pedagogiku na Akademii umění přišlo proto, že jsem si uvědomila potřebu vyvinout novou metodu, která podpoří lidi v oblasti kreativity:

Kreativita, flexibilita a empatie jsou zdrojem zdravé společnosti.

Vytvořila jsem Araretamu se záměrem: pomoci lidem najít synergii mezi jejich TALENTY, NADŠENÍM a ŽIVOTNÍM SMĚREM. Tento systém přináší integraci mezi uměním (tanec, koláže, představení) a vzděláním (metody seberozvoje). Semináře, které jsem vytvořila jsou mostem prapůvodního antropologického vědění s dnešní dobou a naším každodenním životem. 

Jako terapeut pečuji o své klienty empaticky. Mou vášní je být nápomocna k tomu, aby dokázali vyjádřit, porozumět a integrovat své pocity, to co je pro ně obtížné, a svá přání. Vyvinula jsem techniku "Coaching Dance Araretama", která je silným tanečně-skupinovým setkáním, které odblokovává zatuhlé vnitřní pocity a transformuje je na pozitivní.