Atlantský deštný prales - netušený poklad lidstva


reka indaia big copy"Atlantský deštný prales  patří celé Zemi. Je dýchající a cítící živou bytostí stejně jako my. Budete-li mu věnovat pozornost, uvědomíte si, že s námi komunikuje stejně reálně, jako naši rodiče, přátelé, děti. Je nanejvýš důležitý a hodný úcty nejen proto, že naše životy jsou na něm závislé.

Dnes stojíme na rozhraní a snažíme se zachránit, co je ještě možné, z této jedné z největších biodiverzit na planetě. I když žijete v jiné zemi, daleko vzdáleni od Brazílie, i vy jste s ním spojeni, i vy jste jeho součástí. Ve stejném okamžiku, kdy prales umírá, umírá i něco uvnitř každého z nás. Z mocné a nádherné přírody tohoto pralesa žije a čerpá svou výživu a tvořivost naše duše, naše imaginace i naše spiritualita. Není to jen pouhá zásobárna surovin. Je to obrovský netušený poklad lidstva."    Sandra Epstein

 

Prales je dědictvím celého lidstva, biologickou rezervou, místem mimořádné biodiverzity a obrovského množství rostlinných a zvířecích druhů, z nichž mnohé se nevyskytují na žádném jiném místě světa. Kvalitou Atlantského pralesa je pospolitost mezi druhy.

Zmenšil se přibližně na 5% oproti původní rozloze. Přesto je jednou z největších biodiverzit na světě. Prales je síť mnoha odlišných druhů, které dokáží "spolupracovat", respektovat se vzájemně i přes tyto odlišnosti.

Esence Araretama v sobě nesou kvality rostlin a prostředí Atlantického deštného pralesa. Obsahují jeho životní a regenerující energii. Stromy, kořeny, květy a všechny živé bytosti, ze kterých jsou esence vytvořeny, nejsou při výrobě ani poškozeny ani vytrženy ze svého prostředí, a tak je respektován princip ochrany.