adelavyvialova.czJmenuji se Adéla Vyvialová a v květnu loňského roku jsem se zúčastnila semináře Klič aneb archetypy šamanských tradic, který vedla Sandra Epstein.

Celý seminář i následné období bych nazvala přeprogramování celé mé bytosti. Došlo k celkové změně mého žebříčku hodnot směrem ke svobodnějšímu projevu a komunikaci.

Tato zkušenost byla pro mě natolik významná, že nemohu jinak, než ji sdílet s nadějí, že přinese i dalším lidem alespoň zlomek prospěchu, který vnímám ve svém životě já.

Během semináře jsem pochopila opravdu mnoho malých, ale pro mne zásadních drobností, týkajících se nadhledu na sebe, život i druhé. Za největší přínos však považuji rozšíření mé životní zkušenosti o prvek Ohně a vše co s sebou do života přináší. Proto jsem si na konci semináře vybrala esenci ohně (HOPE – Vizionář), kterou Sandra pro tento seminář vytvořila.

Během následujících týdnů, kdy jsem užívala esenci a trávila prožitky ze semináře, jsem začala objevovat sílu vlastního autentického projevu a jakousi KULTIVACI VOLBY. Kultivaci volby ve smyslu nového způsobu rozhodování, které bylo postaveno na zcela jiných základech než doposud. Abych to vysvětlila, uvedu příklad:

„Na cestě vlakem mě spontánně napadlo napsat si na papír všechna slova, která mne naplňují nadšením, silou, zkrátka mají pro mne smysl. Po dopsání posledního slova a následném pohledu na tento list papíru, jsem ve své vlastní zkušenosti pocítila mohutnou sílu ohně, jako bych celá vzplála významem. Popsala bych to jako radost z vlastního sebevyjádření, vyjádření svého snu, své kvality, schopnosti a touhy ji naplnit.

V ten moment došlo k zásadní změně, tato zkušenost mne vedla k uvědomění si principu naplněného života, síle vlastní volby a rozlišování toho, co opravdu cítíme ve svém životě, jako smysl dávající a co naopak jako „to, co by se mělo“. Ono se to může zdát jako nepodstatné toto rozlišování, ale mou zkušeností je, že právě tato volba mezi tím, co je pro nás smysluplné a co nikoli, je tím hlavním prvkem, který ovlivňuje kvalitu našeho života jako celku.“

Nutno však dodat, že je tento proces z velké části bolestivou zkušeností. Odhalení všech věcí, které pro mne nejsou opravdu vnitřně důležité a vzdání se těchto berliček často bolí, ale přináší opravdové osvobození, osvobození k novému obzoru.

Přirovnala bych to, jako když vylezete na kopec za vašim domem a náhle uvidíte „nový svět“, přestože zde byl pořád, vy jej vidíte až nyní. Došlo k rozšíření obzoru, což přineslo nový pohled. Právě nový pohled je pro mě momentálně tím nejcennějším, je silou dávající možností k přijetí PROMĚNY života a POCHOPENÍ sebe i svého okolí.

Seminář a setkání s esencemi Araretama jsou pro mne opravdu cennou zkušeností, spíše než kopec mi to ale připomíná túru v pohoří Kavkaz :) Děkuji za tuto zkušenost.

Adéla Vyvialová

www.adelavyvialova.cz/zahrada-esenci/