Celebracao„Často jsme v období přechodu paralyzováni, v úzkostech a depresi, a nejsme s to komunikovat s duchovní stránkou svého vědomí. Nahrazujeme při tom univerzální pravdu a bdělost běžnou světskou logikou a omezeným zvykovým vnímáním zaměřenou pouze na materiální stránku reality.

Dochází k tomu v důsledku dobrovolně přijatého odporu, který souvisí s naším strachem ze změn.

Esence Celebracao pomáhá právě v takových procesech přechodu, umožňuje nám prostřednictvím důvěry a radosti oslavovat každodenní život. Díky ní je mysl synopticky propojována s vyšší inteligencí.“

Araretama – cesta empatie, Sandra Epstein